Επενδύσεις σε Κοινωνικά Κτήρια στην Αθήνα

Επενδύσεις σε Κοινωνικά Κτήρια στην Αθήνα

Ενισχύεται πλέον το ενδιαφέρον των επενδυτών, ιδιωτών και θεσμικών, σε ακίνητα που αφορούν αυτοτελή κτήρια –για επαγγελματική κυρίως χρήση– κυρίως στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, τα οποία μπορούν, με μια ριζική ανακαίνιση ή αλλαγή χρήσης, να μεταπωληθούν ή να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση με στόχο μια καλή απόδοση.

Η πρόταση της Intrum στην Πλατεία Αττικής.

Επενδύσεις σε Κοινωνικά Κτήρια στην Αθήνα | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

  • Share this article

Sign up to receive
property alerts today with Intrum